O Nas

Candy Floss to ory­gi­nalna marka odzieżowa skierowana

do pewnych siebie indy­wid­u­al­is­tek z rock­ową duszą i wia­trem we włosach

W naszej ofer­cie zna­jdziecie ory­gi­nalne sukienki casualowe ,

spek­taku­larne sukienki maxi ,

rock­owe sukienki min­i­mal­isty­czne , tylko krótkie serie


…zapraszamy do świata Candy FlossCopy­right Can­dyfloss © 2014. All Rights Reserved.